Studiehjälp

 

På Blackebergs gymnasium finns en specialpedagog, en speciallärare inriktad på läs-, skriv- och språkutveckling och en specialpedagog inriktad på matematik. Vi har stor erfarenhet av att möta elever med olika funktionsnedsättningar såsom dyslexi, neuropsykiatriska diagnoser och läs- och skrivsvårigheter. Vi gör olika former av extra anpassningar enligt Skolverkets riktlinjer och i samråd med berörda elever och lärare.

Läs-och skrivstudion vid Blackebergs gymnasium finns i sal A216. Där kan du få individuell hjälp med:

Studiestöd: Elever i behov kan få hjälp med att planera, genomföra och slutföra en skoluppgift eller hjälp med att läsa inför ett prov.

Individuell hjälp med studieplanering: Vi hjälper till med att strukturera studierna och göra planeringar både kort- och långsiktigt.

Studieteknik på Blackebergs gymnasium: För den som vill finns ett Fronterrum med diverse dokument om studieteknik.

Studiehjälp i matematik: Elever i behov av extra stöd i matematik kan få hjälp av specialpedagog i matematik. Stödet kan handla om extra lektioner, genomgångar enskilt eller i mindre grupp och speciella anpassningar i matematikämnet.

Dela: