Till innehåll på sidan

Studiehjälp

På Blackebergs gymnasium arbetar elevhälsoteamet tillsammans med lärare och skolledning, för att skapa de bästa förutsättningarna för en god skol- och lärmiljö. Arbetet syftar till att vara förebyggande och hälsofrämjande, samt åtgärdande stöd, råd eller hjälp.

Elevhälsan består av två kuratorer, tre skolsköterskor, specialpedagoger, tre studie- och yrkesvägledare, samt skolledning. 

Studiehjälp i matematik

Elever i behov av extra stöd i matematik kan få hjälp av specialpedagog i matematik. Stödet kan handla om extra lektioner, genomgångar enskilt eller i mindre grupp och speciella anpassningar i matematikämnet.

Ingress: 
På Blackebergs gymnasium arbetar elevhälsoteamet tillsammans med lärare och skolledning, för att skapa de bästa förutsättningarna för en god skol- och lärmiljö. Arbetet syftar till att vara förebyggande och hälsofrämjande, samt åtgärdande stöd, råd eller hjälp.