Styrdokument och kvalitetsarbete

Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler. Här kan du hitta några av de styrdokument som styr och beskriver verksamheten på vår skola.

Naturvetenskapligt

Samhällsvetenskapligt, Estetiskt, Sam-Naturvetenskapliga

Ekonomiskt, Språkintroduktion

Likabehandlingsplan

Dela: