Elevkår

Antal: 1

 • Elevhälsa

  På Blackebergs gymnasium arbetar elevhälsoteamet tillsammans med lärare och skolledning, för att skapa de bästa förutsättningarna för en god skol- och lärmiljö. Arbetet syftar till att vara förebyggande och hälsofrämjande, samt åtgärdande stöd, råd eller hjälp.

  Elevhälsan består av två kuratorer, tre skolsköterskor, specialpedagoger, tre studie- och yrkesvägledare, samt skolledning.

   

  Elevhälsoteam

  Kategorier: