Elevkår

Antal: 2

  • Elevhälsa

    På skolan har vi ett elevhälsoteam bestående av tre skolsköterskor, två kurator, tre studie- och yrkesvägledare samt två speciallärare. I elevhälsoteamet ingår också skolans tre rektorer.

    Kategorier: