Elevkår

Antal: 1

  • Elevhälsa

    På skolan har vi ett elevhälsoteam bestående av tre skolsköterskor, två kurator, tre studie- och yrkesvägledare samt två speciallärare. I elevhälsoteamet ingår också skolans tre rektorer. Elevhälsoteamet finns till hands för att stötta och vägleda dig som elev i andra sammanhang än den reguljära undervisningen.

    Ibland handlar det om rutinundersökningar eller enklare frågor, ibland om stöd och vägledning av olika slag, i syfte att du som elev ska må så bra som möjligt och ha de bästa förutsättningar att lyckas med dina studier.

     

    Kategorier: