Till innehåll på sidan

Internationellt

Antal: 1

  • Internationellt utbyte

    Blackebergs gymnasium har sedan flera år tillbaka samarbeten med skolor i Europa och Afrika med avsikt att bredda och internationalisera undervisningen. Ibland innebär samarbetet utbytesresor där eleverna bor i familjer.