Kurator

Antal: 1

  • Kurator

    Vi är två kuratorer som ingår i skolans elevhälsa. Vi arbetar med skolsociala och psykosociala frågor. Vi erbjuder även stödsamtal för enskilda elever.

    Välkommen till oss:

    Kategorier: