Till innehåll på sidan

Ledighetsansökan

Antal: 1

  • Ledighetsansökan

    Helst ska en elev inte vara borta från studierna mer än vid sjukdom och akuta händelser eleven ej rår över. Om en elev ändå önskar ledigt är det viktigt att elev/vårdnadshavare är medvetna om följande:

    Kategorier: