Nationella program

Antal: 3

 • Ekonomiprogrammet

  Vill du skaffa dig en bra grund för fortsatta studier? Är du intresserad av ekonomi? Vill du starta och driva ett företag? 

  Kategorier:
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

  Vill du skaffa dig en bra grund för fortsatta studier? Är du intresserad av människans villkor i ett samhällsvetenskapligt perspektiv? Gillar du att diskutera och analysera? 

  Kategorier:
 • Naturvetenskapsprogrammet

  Är du nyfiken på hur världen omkring dig fungerar? Vill du vidga din förståelse av naturvetenskapens roll i samhällsutvecklingen? Vill du analysera, formulera och lösa problem med hjälp av naturvetenskapliga metoder?

  Kategorier: