Till innehåll på sidan

Om skolan

Antal: 11

 • Skolans regler

  Syftet med regler är att skapa en bra arbetsmiljö för alla, både för personal och elever. Blackebergs gymnasium är en arbetsplats för alla oss som visats här dagligen och vi utgör en del av varandras arbetsmiljö.

  Kategorier:
 • Elevkår

  Vi är en demokratisk  organisation – av elever, för elever – som verkar för en mer givande skoltid för av våra medlemmar. Vi är en ideell medlemsbaserad organisation, självständig från skolan.

  Kategorier:
 • Internationellt utbyte

  Blackebergs gymnasium har sedan flera år tillbaka samarbeten med skolor i Europa och Afrika med avsikt att bredda och internationalisera undervisningen. Ibland innebär samarbetet utbytesresor där eleverna bor i familjer.

  Kategorier:
 • Blackebergs Gymnasium 1955 (del 1)

  Historik

  60 år av sammanhållning och kämpaglöd!

  Vi är mycket stolta över vår skola som präglas av en gedigen utbildningstradition.

  Kategorier:
 • Föreningen Gamla Blackebergare

  Föreningen är öppen för alla, som studerat vid Blackebergs Läroverk/Gymnasium eller i övrigt visat intresse för skolan och dess elever. Föreningen har till uppgift att verka för samhörighet och gott kamratskap mellan medlemmarna, att upprätthålla och befästa kontakten mellan skolan och tidigare elever.

  Kategorier:
 • Internationellt utbyte

  Blackebergs gymnasium har sedan flera år tillbaka samarbeten med skolor i Europa och Afrika med avsikt att bredda och internationalisera undervisningen. Ibland innebär samarbetet utbytesresor där eleverna bor i familjer.