Skolsköterskor

Antal: 1

  • Skolsköterskor

    I elevhälsans medicinska insats (EMI) finns tre skolsköterskor. Via oss kan du även träffa skolläkaren.

    Vårt uppdrag är att följa din hälsa och utveckling under din skoltid i ett främjande och förebyggande syfte.

    Kategorier: