våra utbildningar

Antal: 8

 • Inriktning naturvetenskap och samhälle

  Inom inriktningen naturvetenskap och samhälle fördjupar du dig i biologi, kemi, geografi och samhällskunskap vilket ger en helhetssyn på omvärlden ur flera perspektiv. Du utvecklar förmågan att planera och genomföra experiment, göra iakttagelser, tolka och redovisa resultat samt analysera händelser i samhället.

  Du får därmed goda förkunskaper inom många områden för studier på högskolenivå. Utbildningen passar dig som vill bli miljövetare, samhällsvetare och biolog.

  Kategorier:
 • Inriktning naturvetenskap

  Inom inriktningen naturvetenskap fördjupar du dig i matematik, biologi, kemi och fysik.

  Du utvecklar förmågan att planera och genomföra experiment, göra iakttagelser, tolka och redovisa resultat. Du får därmed goda förkunskaper för studier på högskolenivå inom det naturvetenskapliga och tekniska området.

  Kategorier:
 • Naturvetenskapliga programmet särskild variant Arkitektur

  Utbildningen syftar till att ge dig med både naturvetenskapligt- och bildintresse möjlighet att fördjupa dig inom bägge områdena. Kombinationen v teori och kreativitet ger en bra balans i studierna, stimulerar båda hjärnhalvorna och ger ökade möjligheter till hög måluppfyllelse i alla ämnen.

  Om du vill ha behörighet för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolan så ger vi dig möjlighet att läsa kursen Fysik 2 som eget val, vilket ger samma breda behörighet som det klassiska naturvetenskapsprogrammet inriktning natur.

  Kategorier:
 • Naturvetenskapliga programmet särskild variant Musik

  Utbildningen syftar till att ge dig med både naturvetenskapligt och musikaliskt intresse möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom bägge områdena. Kombinationen av teori och kreativitet ger en bra balans i studierna, stimulerar båda hjärnhalvorna och ger ökade möjligheter till hög måluppfyllelse i alla ämnen.

  Om du vill ha behörighet för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolan så ger vi dig möjlighet att läsa kursen Fysik 2 som eget val, vilket ger samma breda behörighet som det klassiska naturvetenskapsprogrammet inriktning natur.

  Kategorier: