Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 7

 • Skolsköterskor

  I elevhälsans medicinska insats (EMI) finns tre skolsköterskor. Via oss kan du även träffa skolläkaren.

  Kategorier:
 • Kurator

  Vi är två kuratorer som ingår i skolans elevhälsa. Vi arbetar med skolsociala och psykosociala frågor. Vi erbjuder även stödsamtal för enskilda elever.

  Kategorier:
 • Ledighetsansökan

  Helst ska en elev inte vara borta från studierna mer än vid sjukdom och akuta händelser eleven ej rår över. Om en elev ändå önskar ledigt är det viktigt att elev/vårdnadshavare är medvetna om följande:

  Kategorier:
 • Mobilpolicy vid Blackebergs gymnasium

  Grundläggande för arbetet vid Blackebergs gymnasium är ömsesidig respekt och ett sådant beteende som är i enlighet med skolans likabehandlingsplan. Användandet av mobiltelefoner  och datorer påverkar arbetet i klassrummet.

  Kategorier:
 • Elevhälsa

  På Blackebergs gymnasium arbetar elevhälsoteamet tillsammans med lärare och skolledning, för att skapa de bästa förutsättningarna för en god skol- och lärmiljö.

  Kategorier: