Till innehåll på sidan

Till dig som sökt Blackebergs gymnasium och står på reservlistan

Till vår stora glädje så är det även i år ett otroligt stort intresse för Blackebergs gymnasium och vår reservlista är lång. För att underlätta för alla berörda så har vi bestämt följande gång när det gäller reservantagningen:

Fram till den 16 augusti sköter Gymnasieantagningen reservlistorna för vår skola. Från och med den 19 augusti och fram till och med den 31 augusti tar vi över reservlistan själva och följer den. (I yttersta nödfall kan vi gå förbi reservlistan, men bara i det fall speciella skäl föreligger och med god dokumentation från avlämnande skola och i samråd med vårt Elevhälsoteam)

När det blir en plats ledig så ringer vi till den elev som står först på tur via de kontaktuppgifter som finns på reservlistan dvs. de kontaktuppgifter som eleven själv lagt upp på sin sida på www.gyantagningen.se

Observera att om det finns bristfälliga eller felaktiga telefonnummer - så att vi ej lyckas nå den elev som står på tur - kontaktar vi den elev som står näst på tur osv. Det är alltså mycket viktigt att rätt telefonnummer finns med på reservlistan.

Vill ni försäkra er om att vi har alla de kontaktuppgifter vi behöver för att nå er på ett snabbt och enkelt sätt, så skicka gärna ett mejl med aktuella mobilnummer, personnummer på eleven, namn och sökt program till:

Från och med den 1 september upprättar vi en egen reservlista. De elever som sedan tidigare funnits med på Gymnasieantagningens lista och vill kvarstå som reserv hos oss måste då höra av sig via mejl. Annars stryks en från den gamla listan. Sådana elever, liksom andra som hör av sig, utgör underlag för en ny lista som respektive SYV upprättar. Det kommer fortfarande vara betygen från åk 9 som främst spelar in, men det blir en individuell bedömning där språkval och andra faktorer kan spela in. Fyll i denna blankett, fota av (om du inte kan fylla i den direkt på datorn) och maila blanketten samt dina betyg från åk 9 till det berör.

Intresseanmälan

Med vänlig hälsning
Elina Ekblom, Kristina Salenstedt Linder och Emily Wickstein
Studie- och yrkesvägledare Blackebergs gymnasium

 

Dela: