Till innehåll på sidan

En miljö som lockar till studier

Blackebergs gymnasium rankas som ett av de bästa gymnasierna i Stockholm. Vi utvecklar ständigt vårt fina studieklimat, som präglas av ett respektfullt samarbete och stark gemenskap mellan personal och elever. Vår styrka är att vi lyckas kombinera hög kvalitet på utbildningen med en trivsam miljö och många roliga elevaktiviteter.

Ett viktigt mål är att utveckla våra elever till självständiga och ansvarskännande individer. Vi månar om elevernas hälsa och välbefinnande, vi prioriterar skolmaten som ska vara god och näringsrik. För att förebygga stress och förbättra din fysiska hälsa får du till exempel möjlighet att idrotta under din skoltid.

Hos oss kan du läsa Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Språkintroduktion. I kursen naturvetenskaplig forskning samarbetar vi med Stockholms universitet och vårt Ekonomiprogramhar vi sedan länge haft ett gott samarbete med Ernst & Young (EY)

Vi har många internationella kontakter och utbyten med flera skolor i Europa. Vi har även ett skolprojekt tillsammans med en skolai Uganda. Dessa samarbeten inspirerar många av våra elever att efter sina studier hos oss fortsätta studera i utlandet.

Vår skola är känd för sin lugna, trygga och studiemotiverande miljö. Vi har flera år i rad rankats som ett av de bästa gymnasierna när det gäller kunskap och trivsel i Stockholm Stads undersökning bland alla elever i årskurs två. Vi arbetar för att skapa en demokratisk och trygg arbetsmiljö som präglas av tolerans och respekt bland elever och personal.

Skolan har aktiva elevföreningar, en engagerad föräldraförening och lärarna arbetar tillsammans i arbetslag. En viktig del i skolans arbete är att uppmärksamma elever som är i behov av hjälp eller stöd. Eleverna lyfter fram vårt elevhälsoarbete som en mycket viktig faktor för trivsel hos oss. Skolans kvalitetsarbete redovisas årligen i en kvalitetsredovisning.

Vi utvecklar hela tiden nya samarbeten med näringslivet. Genom gästföreläsningar och besök av representanter från olika yrkesgrupper och högskoleutbildningar, får du som elev en god insyn i yrkeslivet.

Länkar

Dela:
Ingress: 
Blackebergs gymnasium rankas som ett av de bästa gymnasierna i Stockholm. Vi utvecklar ständigt vårt fina studieklimat, som präglas av ett respektfullt samarbete och stark gemenskap mellan personal och elever. Vår styrka är att vi lyckas kombinera hög kvalitet på utbildningen med en trivsam miljö och många roliga elevaktiviteter.