Elevföreningar

Idag finns ett antal aktiva föreningar på skolan, till exempel Skol-IF och Miljöföreningen. Kontakta Elevkåren om du är intresserad av att gå med i en förening eller starta en egen.

Facebook

I höst får lärare nya möjligheter att göra skillnad.

Skickliga lärare är avgörande för att Du som elev ska lyckas i skolan!

Stockholm stad satsar nu ytterligare stort på att ge skickliga lärare möjlighet att utveckla undervisningen, och därmed hela skolan.

Inför höstterminen kommer staden att ha rekryterat över 800 förstelärare och lektorer, vilka kommer att ha fokus på utveckling av undervisningen och därmed hela skolans utveckling.

Vill du veta mer om Stockholms stads satsning på att utveckla undervisningen?
Gå in på www.pedagogstockholm.se/karriar

Bibliotek

Vårt bibliotek, som bemannas av Einar Spetz, har ett stort utbud av böcker och är en skön plats att läsa eller studera på. Ett fint bibliotek som är en resurs för hela skolan.

Rektor twittrar

Dagens information

  • Heldag FAÅs lektioner är inställda idag

Öppet hus 2016

Öppet hus 26 januari kl. 17-20
Öppen skoldag 2 maj kl. 9-13

Frånvaroanmälan via telefon

Frånvaroanmälan ska ske senast 12:00 dagen för frånvaron.
Vårdnadshavare och myndiga elever kan även ringa in frånvaroanmälan. Detta måste göras före 12:00.
Telefonnumret är 0515 - 777 021

Kalender

  • 08:00-12:00 Randig förmiddag 08:30-11:30 Prov i Fy2 för NS3 (ival) kl 08.30-11.30 08:30-11:30 Prov i Ma5 för N3 (ival) kl 08.30-11.30
  • 08:00-12:00 Randig förmiddag 10:30-11:30 Tobaksbarn

    Plats: Aula

    Beskrivning: Måndag den 30 november är det dags för en ny föreläsning för åk 1, kl 10.30 – 11.30 i Aulan. Föreläsningen heter Tobaksbarn och handlar om to-baksbolagens agerande och barnarbete. Närvaro obligatorisk. Skolledningen

Randig tid

Följ oss på andra webbplatser