Föreningar

Idag finns ett antal aktiva föreningar på skolan, till exempel Skol-IF, Miljöföreningen och Jämlikhetskommittén. Kontakta Elevkåren om du är intresserad av att gå med i en förening eller starta en egen.

Instagram

Bibliotek

Vårt bibliotek, som bemannas av Einar Spetz, har ett stort utbud av böcker och är en skön plats att läsa eller studera på. Ett fint bibliotek som är en resurs för hela skolan.

Twitter

Skolstart ht 20

 

SPRI: Måndag 17 augusti  kl 10:00

Åk 1: Tisdagen 18 augusti Upprop i aulan

  • 9.00: Naturvetenskapligt program, inriktning naturvetenskap: (NA20A,B,C, D)
  • 9.45: Naturvetenskapligt program Variant, musik och arkitektur,NA20V, Naturvetenskapligt program inriktning Samhälle: NA20S. Samhällsvetenskapligt program SA20A,B 
  • 10.30: Ekonomiskt program EK20A,B,C,D

Åk 2: Onsdag 19 augusti 14.00

Åk 3: Onsdag 19 augusti 15.00

För dig som känner oro och har frågor

Råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. 

Läs mer ... 

Ingress: 
Trygghet och kunskap - att lära för livet är att leva livet!