Föreningar

Idag finns ett antal aktiva föreningar på skolan, till exempel Skol-IF, Miljöföreningen och Jämlikhetskommittén. Kontakta Elevkåren om du är intresserad av att gå med i en förening eller starta en egen.

Instagram

Bibliotek

Vårt bibliotek, som bemannas av Einar Spetz, har ett stort utbud av böcker och är en skön plats att läsa eller studera på. Ett fint bibliotek som är en resurs för hela skolan.

Twitter

Vill du börja på Blackebergs gymnasium?

Du är välkommen att göra en intresseanmälan via vår blankett och mailar den till den studie- och yrkesvägledare den berör, samt din studieplan, betyg från åk 9, din närvarorapport och dina senaste gymnasiebetyg. 
emily.wickstein@edu.stockholm.se

 

Sommarskola 2020

Sommarskola vid Blackebergs gymnasium för dig som behöver läsa grundskoleämnen.
Datum: 15 juni - 10 juli
Sista dag för anmälan: 29 maj

läs mer ..

Ingress: 
.