Elevföreningar

Idag finns ett antal aktiva föreningar på skolan, till exempel Skol-IF och Miljöföreningen. Kontakta Elevkåren om du är intresserad av att gå med i en förening eller starta en egen.

Bibliotek

Vårt bibliotek, som bemannas av Eva Ljungstedt, har ett stort utbud av böcker och är en skön plats att läsa eller studera på. Ett fint bibliotek som är en resurs för hela skolan.

Rektor twittrar

Du som söker plats till åk 2 eller 3 på naturvetenskapliga programmet.

Med anledning av att Skolinspektionen har stängt Thorén Innovation School kommer Skolslussen att placera elever som helt saknar skolplats. Vi hänvisar alltså dessa elever till Skolslussen, och innan deras placeringar är gjorda kommer vi inte att ta in några elever som vill byta skola.

Kalender

  • 10:00-14:00 Skolstart HT 2018 - Språkintroduktion
  • 09:00-14:00 Skolstart HT 2018 - Naturvetenskapliga programmet alla inriktningar 10:00-15:00 Skolstart HT 2018 - Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet 12:00-16:00 Skolstart HT 2018 - Åk 2 och Åk3

Följ oss på andra webbplatser